Визнання документу про вищу духовну освіту

Міністерство освіти і науки України відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти» здійснює процедуру державного визнання зазначених документів, виданих до 1 вересня 2018 року закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку.

Для державного визнання документа про вищу духовну освіту потрібно:

1) Зібрати необхідні документи:

А) заява власника документа про вищу духовну освіту встановленого МОН зразка Приклад заяви;

Б) клопотання релігійного центру (управління) (за наявності) Клопотання;

В) Засвідчені в установленому порядку:

  • копія документа про вищу духовну освіту, який визнаватиметься, виданого до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту»;
  • копія додатка до документа про вищу духовну освіту або іншого документа, що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми (може видати той вищий духовний навчальний заклад, який видав диплом, або його правонаступник на підставі архівних відомостей);
  • копія документа про повну середню освіту;
  • копія додатку до документа про повну середню освіту;
  • копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту;
  • копія документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, на основі якого здобувалася вища духовна освіта (за наявності);
  • копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну освіту (за наявності);
  • переклад на українську мову копій зазначених вище документів у разі їх видання іноземними вищими духовними навчальними закладами;

Г) документ банківської установи про оплату адміністративної послуги з державного визнання документів про вищу духовну освіту. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 розмір плати за надання МОН адміністративної послуги з визнання документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами, становить:
для фізичних осіб – три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51 грн.);
для юридичних осіб – п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.).

2) Здійснити плату адміністративних послуг.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. за № 550 розмір плати за надання МОН адміністративної послуги з визнання документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами, становить:

для фізичних осіб – три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51, 00 грн.);

для юридичних осіб – п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85, 00 грн.).

Плата за адміністративну послугу з державного визнання документів про вищу духовну освіту вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби України (доходи місцевого бюджету).

Код відомчої організації – 16 (Міністерство освіти і науки України).

Код бюджетної класифікації за доходами – 22012500 (Плата за надання інших адміністративних послуг).

Призначення платежу – Плата за надання інших адміністративних послуг.

Для здійснення платежу необхідно попередньо зайти на сайт Держаної казначейської служби України, вибрати відповідну область чи м. Київ, далі на сайті відповідного територіального управління Казначейства зайти у розділ “Реквізити рахунків” і вибрати “Реквізити рахунків для обліку доходів (місцевий бюджет)”. У файлі, що відкриється, вибрати рахунок місцевого територіального підрозділу Казначейства, відповідно до місця, де буде здійснюватися платіж, і МФО.

3) Надіслати або ж подати особисто пакет документів за адресою:

Департамент вищої освіти

Міністерства освіти і науки України,

Відділ документального забезпечення (загальну канцелярію) (к. 13),

пр. Перемоги, 10,

м. Київ, 01135

Документи, подані не у повному обсязі або не у зброшурованому вигляді (див. вище) повертаються особі, яка їх надіслала, без розгляду. Після врахування зауважень до документів вони можуть бути подані МОН повторно.

Процедура державного визнання документів про вищу духовну освіту складається з:

1) встановлення еквівалентності освітнього рівня та кваліфікації, здобутих у вищих духовних навчальних закладах, відповідному освітньому рівню системи освіти України;

2) ухвалення рішення про державне визнання (відмову у державному визнанні) документа про вищу духовну освіту.

За бажанням заявників (за наявності) додатково можуть подаватися засвідчені в установленому порядку копії документів про здобуту ними про вищу освіту державного зразка та додатки до них.

Оголошення_загальне_2018

 

За додатковою інформацією можна звератися до Головного спеціаліста відділу ліцензування освітньої діяльності департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України – Орлюк Олени Валентинівни

[email protected]

тел. (044) 481-32-91