Визнання документів про вчене звання та науковий ступінь

Державне визнання документів про науковий ступінь

Державне визнання документів про науковий ступінь здійснюється на підставі заяви власника документа про науковий ступінь або клопотання релігійного центру (управління), що подається за умови наявності заяви фізичної особи.

Для державного визнання документа про науковий ступінь до МОН подається атестаційна справа, яка складається з таких документів:

1) заява власника документа про науковий ступінь  Зразок;

2) клопотання релігійного центру (управління) Клопотання;

3) засвідчені в установленому порядку:

а) копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про науковий ступінь;

б) копія документа про зміну імені власника диплома про науковий ступінь (за наявності);

в) копія диплома про науковий ступінь, який визнаватиметься, отриманого до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту»;

г) копія документа про вищу освіту державного зразка або свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту у разі визнання диплома доктора філософії (кандидата наук);

д) копія диплома доктора філософії (кандидата наук) у разі визнання диплома доктора наук;

е) копії письмових відгуків офіційних опонентів (рецензентів) (за наявності);

є) копія рішення спеціалізованої вченої ради (за наявності);

ж) перелік наукових праць за темою дисертації (за наявності);

з) переклад на українську мову копій зазначених вище документів у разі їх видання іноземними вищими духовними навчальними закладами;

е) копія документа про реєстрацію статуту (положення) відповідного духовного навчального закладу відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (за наявності);

4) опис документів атестаційної справи (додаток 5 у прикріпленому нижче файлі).

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач без зав’язок.

Обкладинка атестаційної справи оформляються за встановленою формою (додаток 6 у прикріпленому файлі нижче).

До атестаційної справи додаються примірник дисертації (монографії), за результатами захисту якої особі було присуджено науковий ступінь, та копії опублікованих наукових статей за темою дисертації (за наявності), засвідчені в установленому порядку.

Пакет названих документів можна надсилати поштою або подавати особисто до Міністерства освіти і науки України (проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135) в департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (к. 131).

 

Визнання документів про вчене звання

Державне визнання документів про вчене звання здійснюється на підставі заяви власника документа про вчене звання або клопотання релігійного центру (управління), що подається за умови наявності заяви фізичної особи.

Для державного визнання документа про вчене звання до МОН подається атестаційна справа, яка складається з таких документів:

1) заява власника документа про вчене звання Зразок;

2) клопотання релігійного центру (управління) (за наявності) Клопотання;

3) засвідчені в установленому порядку:

а) копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про вчене звання;

б) копія документа про зміну імені власника диплома про вчене звання (за наявності);

в) копія документа про вчене звання, який визнаватиметься, отриманого до н1 вересня 2018 року;

г) копія документа про присвоєння вченого звання доцента у разі визнання документа про присвоєння вченого звання професора;

д) копія диплома доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук державного зразка;

е) копія документа, на підставі якого особі видано документ про вчене звання;

є) перелік опублікованих наукових праць;

ж) копії наказів (інших документів) про зарахування на посади під час провадження науково-педагогічної діяльності;

з) переклад на українську мову копій зазначених вище документів у разі їх видання іноземними вищими духовними навчальними закладами;

копія документа про реєстрацію статуту (положення) відповідного духовного навчального закладу відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (за наявності);

4)  опис документів атестаційної справи за встановленою формою (додаток 5 у прикріпленому нижче файлі).
Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач без зав’язок. Обкладинка атестаційної справи оформляються за встановленою формою (додаток 7 у прикріпленому нижче файлі).

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач без зав’язок.

До атестаційної справи додаються копії опублікованих наукових статей, засвідчені в установленому порядку.

Пакет названих документів можна надсилати поштою або подавати особисто до Міністерства освіти і науки України (проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135) в департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (к. 131).

Оголошення_загальне_2018